Gálatas 3, 27

Los que os habéis bautizado en Cristo os habéis revestido de Cristo:
Ver contexto